PRIVACYVERKLARING VASTSTELLINGSOVEREENKOMSTEXPERT.NL - FREDERIK HENDRIK JURISTEN

Vaststellingsovereenkomstexpert.nl is een onderdeel van Frederik Hendrik Juristen, gevestigd op de Keizersgracht 520H te Amsterdam en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 90724577. Hierna te noemen ‘Frederik Hendrik Juristen’.


Juli 2023 

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Over ons

Vaststellingsovereenkomstexpert.nl (onderdeel van Frederik Hendrik Juristen)
Keizersgracht 520H
1017 EK Amsterdam 

KvK 85122165
info@vaststellingsovereenkomstexpert.nl

2. Persoonsgegevens

Op onze website worden alleen gegevens verzamelt die u aan ons doorgeeft of die wij verkrijgen door het gebruik van de website.

Wij verzamelen o.a. de volgende gegevens die u ons verstrekt:
a. uw naam
b. uw adres
c. uw e-mailadres
d. uw telefoonnummer
e. uw geboortedatum
f. uw geslacht
g. uw bankrekeningnummer
h. uw salaris/inkomensgegevens
i. uw IP-adres
j. uw locatiegegevens
k. uw internetbrowser en type apparaat
l. uw overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, ook bijvoorbeeld telefonische en digitale correspondentie
m. uw gegevens t.b.v. een sollicitatie
n. uw gegevens over uw gebruik van www.ontslagjuristennederland.nl

o. uw persoonlijke adviesbehoefte

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij (mogelijk) voor:
a. Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
b. Het uitvoeren van de met ons gesloten overeenkomsten;
c. Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Op basis van gebruikersstatistieken kunnen we zien of de huidige website goed functioneert. Wanneer wij zien dat bepaalde onderdelen verbetering nodig hebben, passen we de website hierop aan;
d. Het communiceren met onze relaties;
e. Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen;
f. Een zo aangenaam mogelijke online ervaring, door bijvoorbeeld cookies in te stellen en aan te passen wat u ziet op de website. Raadpleeg www.vaststellingsovereenkomstexpert.nl voor meer informatie.

Wij verzamelen enkel informatie die vrijwillig wordt verstrekt. U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie mee te delen. Indien u ons echter niet van de informatie voorziet die (wettelijk) noodzakelijk is of vereist is om ons werk te kunnen uitoefenen, kan het zijn dat wij bepaalde producten of diensten niet kunnen verstrekken.

3. Doel verwerking persoonsgegevens en bewaartermijnen

We verwerken je persoonsgegevens alleen op basis van een van de grondslagen van artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan ​​deze gegevens te verwerken als de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG).

Inschrijfformulier
Als je het inschrijfformulier invult op de website nemen wij contact met je op om je vraag te bespreken en wanneer nodig een juridisch traject te starten met betrekking tot arbeidsrechtelijke vraagstukken. 

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.  In deze gevallen verwerken we de gegevens 1 jaar.

4. Uitwisseling van gegevens 

Frederik Hendrik Juristen verhuurt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Frederik Hendrik Juristen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Frederik Hendrik Juristen verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

 1. werknemers van Frederik Hendrik Juristen die deze informatie vereisen om hun functie te kunnen uitoefenen;
 2. bedrijven die de producten en diensten die wij u verstrekken ondersteunen;
 3. elke persoon waarvoor u ons toestemming geeft;
 4. officiële instanties ter opsporing en preventie van criminele activiteiten, bv. witwasoperaties, diefstal, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit.

5. Beveiliging persoonsgegevens

  Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.  


  6. Jouw rechten

  We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.  Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@vaststellingsovereenkomstexpert.nl.  

  In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:

  • Je wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken
  • Je wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
  • Je wilt persoonsgegevens laten verwijderen
  • Je wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
  • Je wilt bezwaar maken

   Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  7. Cookies 

   Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.  

   Google Analytics
   Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.  

   Uitschakelen en verwijderen: Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

   Links
   Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.


   8. Wijzigingen 

   Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.